Talent & Elite

Hvad er ESAA?

Elitesports Akademi Aarhus (ESAA) er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og århusianske eliteklubber – herunder Brydekluben Thrott, der gør det muligt for elitesportsudøvere og talenter at kombinere eliteidræt og uddannelse. 

ESAA tilbyder udøverne morgentræning, skræddersyede uddannelsesforløb, 2 sportskollegier og individuel vejledning for udøvere fra folkeskolens 8. klasse og til ungdomsuddannelser, universitetet og resten af byens meget brede uddannelsestilbud.


Morgentræning på Atletion august 2015
Headcoach og assisterende træner i Brydeklubben Thrott
Bagir Bogdanov og Lars Fonnesbek

Kombiner uddannelse og brydning

For at optimere rammerne omkring kombinationen af uddannelse og elitesport, har ESAA etableret en række partnerskaber med uddannelsesinstitutioner i Aarhus.

ESAA har etableret partnerskabsaftaler med følgende uddannelsessteder:

- Rundhøjskolen – 8-10. klasse

- Risskov Efterskole

- Marselisborg Gymnasium Århus Købmandsskole - HG/HHX

- Aarhus Tech - HTX/EUD

- Idrætshøjskolen i Århus

Nogle uddannelsessteder kan kræve, at du vælger en bestemt studieretning, for at skoleskema og morgentræning kan hænge sammen. Hvis antallet af elever ikke tillader hele klasser tilstræbes det at finde fleksible løsninger.

Desuden har ESAA samarbejde med flere videregående uddannelser, og har netop påbegyndt et samarbejde med AU Elitesport på Aarhus Universitet.

Som ESAA udøver kan du, afhængig af studievalg forvente:

- Fri til ESAA morgentræning

- 4-årige Team Danmark forlængede uddannelsesforløb i rene TD klasser på gymnasiet

- Gå i klasse/hold med andre elitesportsfolk

- Tværfagligt miljø med andre sportsgrene

- Fleksibilitet ved træningssamlinger, turneringer mv.

- ESAA kursusrække: Sportspsykologi, ernæring, anti-doping mv.

- Tilrettelæggelse af individuel studieplan

- Flytning/ændringer af eksamen

- Buddy-ordning, hvor en studiekammerat filmer forelæsninger i dit fravær.


Vil du læse mere om samarbejdet mellem ESAA og Brydeklubben Thrott, kan yderligere informationer findes ved at klikke her.